به وب‌سایت جهانگیر پورصمیمی خوش آمدید.

فعالیت‌ حرفه‌ای و تخصصی من در حوزه‌های اصلی مشاوره و توسعه فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های مدیریتی و ارتباطی و کوچینگ فردی انجام میشود.

معرفی بیشتر

فعالیت‌های حرفه‌ای جهانگیر پورصمیمی

ارتباط با جهانگیر پورصمیمی